DIME WHISH TEE - ORANGE

What happens at Otakuthon, stays at Otakuthon.

100% Cotton 
Gold